Het einde van het jaar komt in zicht. In december betaalt een zelfstandige de laatste kwartaalbijdrage voor de RSZ . Indien u wenst kan u spontaan een extra bijdrage betalen.  De hoogte daarvan bepaalt u zelf.

De voorlopige bijdrage

Daar het inkomen van een zelfstandige niet op voorhand te bepalen is, betaalt deze gedurende het kalenderjaar u een voorlopige bijdrage.
Gedurende de eerste drie jaar van uw zelfstandige activiteit betaalt u de minimumbijdrage of een bijdrage berekend op een geschat inkomen.

Na drie jaar zelfstandige activiteit worden de voorlopige bijdragen berekend op de het netto belastbaar inkomen van drie jaar terug.

De definitieve bijdrage

De uiteindelijke bijdrage zal berekend worden eens het netto belastbaar inkomen gekend is.

Voor inkomsten 2017,  zal in de loop van 2018 de aangifte personenbelasting ingediend worden.

Eens de belastingadministratie je aangifte verwerkt heeft,  zal je belastbaar inkomen doorgegeven worden aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat moment worden de definitieve bijdragen berekend en bekom je een afrekening. De definitieve bijdrage bedraagt ongeveer 20,5% van het netto belastbaar inkomen (= verkoop of omzet – beroepskosten – RSZ bijdragen)

Wanneer opteren voor een extra betaling

We raden een extra betaling aan wanneer wij vermoeden dat de RSZ bijdrage op uw belastbaar inkomen aanzienlijk hoger zal zijn dan de betaalde voorschotten.

Waarom kiezen voor een extra betaling

Door extra te betalen verhoogt u het totaal van de aftrekbare kosten (= beroepskosten + RSZ bijdrage) in het kalenderjaar. Het gevolg is dat het netto belastbaar inkomen verlaagt. Op het netto belastbaar inkomen worden zowel de  RSZ bijdragen als de personenbelasting berekend.

De uiteindelijke te betalen belastingen zullen dus lager liggen, alsook de RSZ bijdragen.

Wat indien u geen extra betaling doet

De extra betaling is vrijblijvend. U wordt niet beboet of betaalt geen interesten indien u geen bijkomende storting doet. In dit geval zal u wachten tot u de afrekening bekomt van de definitieve bijdrage (voor inkomsten 2017  in 2019). De dan betaalde afrekening zal mee opgenomen worden in de kosten van inkomstenjaar 2019.

Hoeveel bijstorten?

Het heeft geen zin een te groot bedrag te storten. Beter blijft u onder wat u denkt verschuldigd te zijn en wacht u verder op de afrekening. U vindt de bijdragentabel terug op de website van Zenito.

Uiterlijke betalingsdatum

Het spontane storting dient uiterlijk op 31/12 op de rekening van uw sociaal verzekeringsfonds te staan.