Voor de aangifte personenbelasting dient u volgende documenten (indien op u van toepassing) te bezorgen:

  • Basisattest hypothecaire lening ( éénmalig, bij jaar van afsluiting van de lening)
  • Betalingsattesten hypothecaire leningen
  • Attest intrestbetaling energiebesparende uitgaven
  • Attesten voorafbetalingen
  • Attesten kinderopvang
  • Attest VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen)
  • Attest sociale bijdragen
  • Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van alle onroerende goederen
  • Attesten met betrekking tot bekomen intresten of dividenden op rekeningen in het
  • Bedrag betaalde (ontvangen) onderhoudsgelden met betalingsbewijs
  • Attest pensioensparen
  • Attest dienstencheques
  • Fiches 281.20 (bedrijfsleiders) , 281.50 (erelonen) of 281.10 (werknemer)

Voor een correcte aangifte dient u ons ook steeds over volgende zaken te informeren:

  • De geboorte van een kind
  • Een wijziging in uw wettelijke status (gehuwd, samenwonend, etc…)
  • Wanneer een kind niet langer ten laste is
  • Een verhuis
  • De aankoop of verkoop van een onroerend goed
  • Alle andere zaken die van belang kunnen zijn.

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

Deze attesten bekomt u normaal gezien in het begin van het jaar volgend op het inkomstenjaar.