Voor de aangifte personenbelasting dient u volgende documenten (indien op u van toepassing) te bezorgen:

 • Basisattest hypothecaire lening ( éénmalig, bij jaar van afsluiting van de lening)
 • Betalingsattesten hypothecaire leningen
 • Attest intrestbetaling energiebesparende uitgaven
 • Attesten voorafbetalingen
 • Attesten kinderopvang
 • Attest VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen)
 • Attest sociale bijdragen
 • Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van alle onroerende goederen
 • Attesten met betrekking tot bekomen intresten of dividenden op rekeningen in het
 • Bedrag betaalde (ontvangen) onderhoudsgelden met betalingsbewijs
 • Attest pensioensparen
 • Attest dienstencheques
 • Fiches 281.20 (bedrijfsleiders) , 281.50 (erelonen) of 281.10 (werknemer)

Voor een correcte aangifte dient u ons ook steeds over volgende zaken te informeren:

 • De geboorte van een kind
 • Een wijziging in uw wettelijke status (gehuwd, samenwonend, etc…)
 • Wanneer een kind niet langer ten laste is
 • Een verhuis
 • De aankoop of verkoop van een onroerend goed
 • Alle andere zaken die van belang kunnen zijn.

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

Deze attesten bekomt u normaal gezien in het begin van het jaar volgend op het inkomstenjaar.