Alles begint met een idee, een opportuniteit, een noodzaak of gewoon het verlangen iets eigen op te bouwen.

Voor de ondernemende mensen die van start wensen te gaan met een eigen zaak, hoop ik met volgend stappenplan een kleine ondersteuning te kunnen geven.

Stap 1: zijn er klanten?

Stel je zelf de vraag. Is er een publiek voor mijn idee, dienst of product?

Afhankelijk van wat je wenst te doen is het aan te raden je idee af te toetsen in je naaste omgeving en bij je doelpubliek. Hoe staan zij er tegenover?

Ontwikkeling van een nieuw concept (nieuw platform, nieuw soort dienst, overname van een concept die een succes is in andere landen)
Is er reeds een cliënteel voor deze dienst of product of dien je de vraag of nood zelf te creëren. Een nieuw concept waarvoor nog geen markt bestaat, zal je een ruime voorsprong geven op de toekomstige concurrentie bij succes, maar zal tijd en geld vragen om een publiek op te bouwen. Beschik je zelf over het nodige budget of zijn financiële partners noodzakelijk?

Bestaande concepten , nieuwe vestiging.
Het uitbouwen van een eigen zaak of praktijk

Ondanks een mooie locatie, een prachtig product, stromen de klanten niet zomaar binnen bij het openen van een nieuwe praktijk, kantoor of winkel.

Voor sommige beroepscategorieën kan het interessant zijn gedeeltelijk in onderaanneming op te starten. Ga praten met collega’s die reeds een goed draaiende zaak hebben. Deze hebben een goed gevuld orderboekje en zijn vaak op zoek naar bekwame medewerkers. Mits duidelijke afspraken kan dit nuttig zijn voor beide partijen en geeft dit de starter de ademruimte om rustig zijn eigen klantenbestand op te bouwen.

Stap 2: heb ik de nodige kwalificaties?

Vele beroepen zijn gereglementeerd. Ga tijdig informeren of u over alle nodige kwalificaties en vergunningen beschikt:
http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/gereglementeerde_beroepen/

Indien het beroep dat u wenst uit te oefenen geen specifieke diploma’s of vergunningen vereist, dient men enkel de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.
Dit kan aan de hand van de nodige praktijkervaring, diploma (hoger onderwijs en sommige diploma’s secundair onderwijs) of een attest basiskennis bedrijfsbeheer:
http://www.vlaanderenonderneemt.be/start/basiskennis-bedrijfsbeheer

Voor specifieke vragen kan u zich ook steeds richten tot een erkend ondernemingsloket:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#.Vev4djYVjIU

Stap 3: financiële haalbaarheid

Afhankelijk van het soort project kan het starten van een eigen zaak een aanzienlijk financieel kostenplaatje meebrengen.

Ga indien u niet over de nodige fondsen beschikt tijdig praten met de bank , familie, vrienden en mogelijke investeerders. Maak er je werk van hen te overtuigen door een informatiemap op te stellen met een beschrijving van je project en visie, vergezeld van een realistisch financieel plan. Check hun bereidwilligheid om mee te investeren in jouw project en tegen welke voorwaarden.

Voor privé investeerders kan het fiscaal interessant zijn een lening te verstrekken:
http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/voordelige-lening-voor-ondernemingen-win-winlening
Verder zijn er mits een behoorlijke eigen inbreng andere initiatieven mogelijk, zoals:

Stap 4: Beslissing éénmanszaak – vennootschap en administratieve formaliteiten

De beslissing is gevallen om van start te gaan. Nu is het tijd om de praktische kant van de zaak in orde te brengen.

Laat je van in het begin ondersteunen door vakmensen. Door een gering budget opteren starters soms voor de “doe het zelf”-strategie, wat later soms niet de goedkoopste oplossing blijkt.

Inventariseer duidelijk je competenties en zoek hulp voor de domeinen waar je eigen kennis tekort schiet. Denk er over na, of je tijd zal overhouden om de taken die niet tot je “core business” behoren tijdig uit te voeren?

Maak een afspraak met een boekhouder. Geef een duidelijke uiteenzetting van je plannen, zodat bekeken kan worden onder welke vorm je het best zelfstandig wordt (hoofdberoep, bijberoep, eenmanszaak, vennootschap, vennootschapsvorm met onbeperkte aansprakelijkheid, vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid).

De keuze zal bepaald worden door een aantal criteria, zoals onder andere de verwachte winst, de geplande investeringen, de risico’s, of men alleen of met meerderen de nieuwe zaak opstart, etc.

Is de keuze een éénmanszaak, dan is de volgende stap het ondernemingsloket.
Indien het een vennootschap wordt met onbeperkte aansprakelijkheid (VOF, Comm. V, etc.) maakt de boekhouder een onderhandse (niet notariële) oprichtingsakte op. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad maakt men een afspraak met het ondernemingsloket.

Bij de keuze voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA, NV, etc.) stelt de notaris de oprichtingsakte op. Tevens dient er in dit geval een financieel plan opgemaakt te worden, waarvoor meestal de boekhouder zorgt. Eens de akte gepubliceerd is, zal men een afspraak maken met het ondernemingsloket.
Lijst erkende ondernemingsloketten:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/ondernemingsloket/#.Vev4djYVjIU

Bij het maken van uw afspraak geeft u duidelijk aan wat u in orde wenst te brengen. Het ondernemingsloket waar u een afspraak maakt, is namelijk verbonden met een sociaal verzekeringsfonds (RSZ bijdragen) en een sociaal secretariaat (berekening bezoldigingen).

Het is handig in één afspraak alle volgende zaken in orde te brengen.
(Indien u een vennootschap begint zal u reeds het ondernemingsnummer van de boekhouder of de notaris bekomen hebben, bij een éénmanszaak zal het ondernemingsloket u dit nummer bezorgen)<

  • Activatie ondernemingsnummer
  • Activatie btw nummer (voor btw plichtigen)
  • Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds (RSZ bijdragen). Ook vennootschappen dienen aangesloten te worden. Vraag na, of men voor de vennootschap gedurende de eerste drie jaar van de vrijstelling van bijdragen kan genieten?
  • Aansluiting bij het sociaal secretariaat indien men personeel heeft of als zaakvoerder een bezoldiging wenst op te nemen uit de vennootschap.

Stap 5: tijd om van start te gaan

Proficiat, nu is het aan u om uw nieuwe zaak uit te bouwen.
Vergeet ook niet de administratieve kant! Indien u btw-plichtig bent dien er om het kwartaal (maandelijks bij grotere ondernemingen) een btw–aangifte ingediend te worden.
https://www.heidihemelsoet.be/faq/btw-aangifte-indienen/

Jaarlijks dient er zowel voor de zaakvoerders van vennootschappen,  als voor éénmanszaken een  persoonlijke aangifte personenbelasting ingediend te worden.
https://www.heidihemelsoet.be/faq/welke-documenten-moet-ik-bezorgen-voor-de-aangifte-personenbelasting/

Voor ondernemers die met een vennootschap werken komt daar bovenop de aangifte vennootschapsbelasting (voor alle vennootschappen) en de jaarrekening (voor vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid)

Veel succes!